Copyright © 2018 by "LB"  ·  All Rights reserved 
Polityka jakości
Jesteśmy firmą, która ma duże doświadczenie na rynku usług budowlanych. Wiemy,
że realizacja naszych zamierzeń wiąże się z wykonywaniem usług na takim poziomie
jakości, który spełnia wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów przy
spełnieniu wymagań prawnych. Dlatego też:
Naszym głównym celem jest pełne zadowolenie klienta.

System jakości firmy FRYZ jest zorientowany na ciągłe doskonalenie jakości
wykonywanych usług oraz dostosowanie ich do technicznych i ekonomicznych
wymagań naszych klientów.

Realizujemy to poprzez:
ciągłe doskonalenie procesów,
ciągłe doskonalenie kompetencji pracowników firmy,
rozszerzenie zakresu usług.

Ważnym elementem naszej działalności jest minimalizacja niezgodności, wad i
reklamacji. Każdy Pracownik realizuje hasło: "Po mnie nie trzeba poprawiać"
Terminy wykonania usługi muszą być zawsze dotrzymane. Zakładamy, że za jakość
odpowiada nie tylko Prezes firmy, ale każdy jej pracownik. Każdy, kto zauważy
ryzyko pogorszenia jakości zobowiązany jest podjąć działania chroniące jakość.
Wymierne efekty naszych działań to:
zadowolenie klientów,
zadowolenie pracowników,
rozszerzenie zakresu usług,
stabilna sytuacja ekonomiczna firmy.

Galeria
WYSIWYG Web Builder
39-200 Dębica
ul. Kwiatkowskiego 5
Tel 602 115 553
Firma Budowlana FRYZ Adam Kostyra